Quay lại trang Tìm kiếm
Lecrae Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-03 13:53:45
Xuất

Lecrae

Hip Hop Giải trí Âm nhạc
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

1.0M

Lượt xem trung bình

69.3K

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 488

Tỷ lệ tương tác

6.23%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Xuất sắc
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 1,040,000
Xem 332,529,848
Số lượng video 145
Xem thêm