Quay lại trang Tìm kiếm
Mrx Mobile Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-31 15:05:25
Xuất

Mrx Mobile

Di động Điện tử tiêu dùng Máy tính
Việt Nam
Tiếng Việt
Đăng ký

Theo dõi

94.2K

Lượt xem trung bình

5.3K

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 67.5

Tỷ lệ tương tác

3.98%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

基本數據

頻道質量

Nox評分
2.30/5 中等
Nox評分由五個重要指標數據組成(粉絲增長、創作頻率、頻道質量、粉絲可信度和參與率),數值由1到5劃分位5個等級指標
Nox評分指標
粉絲增長
較差
創作頻率
及格
渠道質量
及格
互動率
較差
粉絲可信度
良好

頻道粉絲數排名

粉絲數世界排名 411,472 前 2.47%
粉絲數 越南 排名 9,120 前 5.76%

合作價格和CPM

增長數據

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
粉絲數 94,200
觀看量 35,902,901
視頻 531
展開