Quay lại trang Tìm kiếm
Hayabusa449 Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-18 22:31:07
Xuất

Hayabusa449

Khác
Mã Lai
Đăng ký

Theo dõi

1.9K

Lượt xem trung bình

3.1K

Chỉ số NOX

1.84

Ước tính chi phí

$ 3

Tỷ lệ tương tác

4.14%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

基本データ

チャンネルクオリティー

Noxスコア
1.84/5 合格
Noxスコアは5つの重要な指標(登録者増加、コンテンツ制作投稿、チャンネルクオリティー、登録者信憑性、エンゲージメント率)で成り立つもので、1から5まで5つのレベルで分けられている。
Noxスコア評価標準
登録者増加
良くない
コンテンツ制作投稿
良くない
チャンネルクオリティー
普通
エンゲージメント率
良くない
登録者信憑性
普通

チャンネルランキング

広告単価とCPM

成長推移

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
登録者数 0
視聴回数 0
動画数 0
展開