Quay lại trang Tìm kiếm
Liza Koshy Too YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 13:55:25
Xuất

Liza Koshy Too

Giải trí
Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

7.2TR

Lượt xem trung bình

1.4TR

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 6.77N

Tỷ lệ tương tác

8.01%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.30/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 7,230,000
Xem 573,868,945
Số lượng video 72
Xem thêm