Quay lại trang Tìm kiếm
Fun Tv 420 YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 15:18:50
Xuất

Fun Tv 420

Giải trí Phim truyện Hài hước
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

6.1TR

Lượt xem trung bình

2.1TR

Chỉ số NOX

1.84

Ước tính chi phí

$ 68.31N

Tỷ lệ tương tác

0.44%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.84/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 6,100,000
Xem 1,910,833,027
Số lượng video 106
Xem thêm