Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

아내의 식탁 Wife's Cuisine YouTube Channel Analytics and Report

아내의 식탁 Wife's Cuisine Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2020-04-09)
아내의 식탁 Wife's Cuisine
Đã tham gia YouTube trên: 2015-04-24Quốc gia: Hàn Quốc  Ngôn ngữ: Hàn Quốc 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
776N 
Tổng số lượt xem
49.62TR  0.05%
Lượng view trung bình
149.34N  0.28%
Tổng video
276 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
25,406th  (Top 1%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
501st  (Top 1%)
Sao điểm Nox
  3.11 
Video đã xuất bản
5  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
201.11TR-349.78TR
Thu nhập dự tính
160.89TR  (Mỗi video)
아내의 식탁 Wife's Cuisine Bảng dữ liệu kênh YouTube 
아내의 식탁 Wife's Cuisine Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
아내의 식탁 Wife's Cuisine Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
아내의 식탁 Wife's Cuisine So sánh dữ liệu hàng ngày và lượt xem 
7 gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
아내의 식탁 Wife's Cuisine Dự đoán tương lai (1 năm tới)
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
Biểu đồ lượt xem video
Avg.Views0
Video được xem nhiều nhất từ 아내의 식탁 Wife's Cuisine Kênh Youtube
2.26TR Views· 2019-02-28 Ngày xuất bản· 20.54N Lượt thích· 335 Bình luận

- 3월부터 제철을 맞는 주꾸미는 여러 조리 방법이 있지만, 역시 가장 맛있는 건 주꾸미볶음 같아요. 맛있게 매운 양념에 익어가는 모습을 보고만 있어도 침샘을 자극하는데요~ 콜레스테롤 감소와 피로회복에도 좋다고 하니, 주꾸미로 봄 건강을 잡아보세요! Small octopus (Jukumi), starting its season in March, has various cooking methods but stir-frying is probably the best way to cook it. Just the sight of chewy octopus simmering in spicy gochujang sauce gives us a good appetite. Small octopus is also good for decreasing cholesterol and relieving fatigue. Keep your family’s appetite and health with small octopus in season! ㅡ #사용제품 - 모리노 소금후추 그라인더 http://bit.ly/2IC5EYG - 하남 쭈꾸미 http://bit.ly/2BUg7sG ㅡ [주꾸미볶음 재료] -2인분- - 재료: 주꾸미 10마리(550g), 양파 1/2개, 당근 1/4개, 대파 1/2대, 청양고추 1개, 홍고추 1개, 소면 한줌(100g), 청주 1큰술, 소금 양간, 참기름 1큰술, 통깨 약간, 식용유 약간 - 양념장: 고추장 3큰술, 고춧가루 2큰술, 간장 2큰술, 맛술 1큰술, 다진마늘 1큰술, 설탕 1큰술, 올리고당 1큰술, 생강즙 1큰술, 후춧가루 약간 [Stir-fried Small Octopus Ingredients] -2servings- - Ingredients: 10 (550g) Small octopus, 1/2 Onion, 1/4 Carrot, 1/2 Green onion, 1 Hot green chili, 1 Red Chili, 100g Thin Noodle, 1tbsp Rice Wine, A Bit of Salt, 1tbsp Sesame Oil, A Bit of Sesame Seed, Some Vegetable Oil - Sauce: 3tbsp Gochujang, 2tbsp Red pepper Powder , 2tbsp Soy Sauce, 1tbsp Cooking Wine, 1tbsp Minced Garlic, 1tbsp Sugar, 1tbsp Oligosaccharide, 1tbsp Ginger Juice, A Bit of Pepper [주꾸미볶음 레시피 I Instruction] 1.주꾸미는 머리부분을 뒤집어 먹통과 내장을 떼어내고, 소금과 밀가루를 넣고 문지른 후 흐르는 물에 깨끗이 씻어주세요. 1.Turn the head of small octopus inside out and remove ink sack and other organs. Rub with salt and flour and wash in clean running water. 2.끓는 물에 청주와 소금을 넣고, 손질한 주꾸미를 넣어 10초 정도 살짝 데쳐주세요. 크기가 큰 주꾸미는 먹기 좋은 크기로 잘라주세요. (tip. 주꾸미를 먼저 익힌 뒤 볶아야 물도 생기지 않고 부드럽게 드실 수 있어요. 청주를 넣어 데치면 주꾸미의 비린향을 제거할 수 있답니다) 2.Put rice wine and salt in boiling water and parboil the squid for about 10 seconds. Cut some of the larger ones into bite-sized pieces. (Parboiling prevents the squid from getting watery and keeps its tender texture. Also, adding rice wine removes the fishiness.) 3.냄비에 물을 끓인 후 소면을 넣어주세요. 물이 끓어오르면 찬물 반 컵을 2~3번 정도 반복해서 부어 국수를 삶아주세요. 흐르는 찬물에 소면을 여러 번 헹궈 전분기를 없애고, 동그랗게 모양을 잡은 후 체에 밭쳐 물기를 빼주세요. 3.Boil some water in a pot and add thin noodles. When the water boils, add a half cup of cold water and repeat this procedure 2-3 times. Wash the noodle in cold running water to remove excess starch. Make small balls of noodles and leave on a strainer to remove water. 4.양파는 굵게 채를 썰고, 당근은 먹기 좋게 썰어주세요. 대파와 청양고추, 홍고추는 어슷하게 썰어주세요. 양념재료는 모두 볼에 섞어주세요. 4.Cut the onion into thick strips and carrots into bite-sized pieces. Cut spring onion, cheongyang pepper and red chili pepper sideways. Mix all the ingredients for spicy sauce in a bowl. 5.달군팬에 오일을 살짝 두르고 채썬 양파와 대파를 넣어 볶아주세요. 대파의 향이 올라오면 양념재료를 넣어 볶고, 주꾸미, 당근, 청양고추, 홍고추를 넣어 고루 섞이도록 빠르게 볶아주세요. 마지막에 참기름과 통깨를 뿌려주세요. 5.Put some oil on a heated pan and add onion and spring onion. When the spring onion starts making nice aroma, add the spicy sauce, stir-fry for a few seconds and add octopus, carrot and peppers. Make sure to keep this procedure concise and quick. Add sesame seeds and sesame oil at the very end. 6.주꾸미볶음과 소면을 함께 즐겨주세요. 남은 주꾸미 볶음에 밥과 김가루, 콩나물, 깻잎, 치즈 등을 넣어 볶아 드시면 더 맛있게 즐기실 수 있어요. 6.Enjoy the stir-fried octopus with thin noodles. Also, try making fried rice by stirring in rice, seaweed flakes, bean sprouts, perilla leaves and cheese to leftover octopus. ㅡ [아내의 식탁 앱 다운받으러 가기] - https://bit.ly/2EDjvLJ - https://bit.ly/2EDjvLJ ㅡ *요리가 즐거운 시간, 아내의 식탁* FACEBOOK: facebook.com/wifetable INSTAGRAM: @wifes_cuisine EMAIL: [email protected] - Camera: Canon 6d mark2 Software: Adobe Premiere, Aftereffects *이 영상의 다운로드 및 2차 편집을 금지합니다.* © 2018 by Wife's cuisine. All rights are reserved. #쭈꾸미 #침샘자극 #주꾸미덮밥 #제철요리

Video mới nhất từ 아내의 식탁 Wife's Cuisine Kênh Youtube
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)