Quay lại trang Tìm kiếm
Liz Edwards YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 15:10:44
Xuất

Liz Edwards

Tin tức & Chính trị
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

107.0N

Lượt xem trung bình

5.1N

Chỉ số NOX

2.76

Ước tính chi phí

$ 293.5

Tỷ lệ tương tác

23.79%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.76/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Xuất sắc
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Hoa Kỳ 68,384 Top 4.76%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 107,000
Xem 17,333,813
Số lượng video 497
Xem thêm