Quay lại trang Tìm kiếm
드라마요 DraMayo Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-30 02:25:46
Xuất

드라마요 DraMayo

Giải trí Phim truyện
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đăng ký

Theo dõi

67.4K

Lượt xem trung bình

339.0K

Chỉ số NOX

--

Ước tính chi phí

$ 139.94K

Tỷ lệ tương tác

1.68%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
0/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 0
Xem 0
Số lượng video 0
Xem thêm