Quay lại trang Tìm kiếm
ARASHI YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 14:53:30
Xuất

ARASHI

Giải trí Âm nhạc Pop
Nhật Bản
Nhật Bản
Đăng ký

Theo dõi

3.3TR

Lượt xem trung bình

3.0TR

Chỉ số NOX

1.84

Ước tính chi phí

$ 12.69N

Tỷ lệ tương tác

1.39%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.84/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 3,270,000
Xem 821,656,643
Số lượng video 59
Xem thêm