Quay lại trang Tìm kiếm
Dj Lenny Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-04 13:48:57
Xuất

Dj Lenny

Âm nhạc Điện tử Hip Hop
Mauritius
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

29.6K

Lượt xem trung bình

29.7K

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 371

Tỷ lệ tương tác

2.97%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 29,600
Xem 3,140,005
Số lượng video 67
Xem thêm