Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

cureCKD YouTube Channel Analytics and Report

cureCKD Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2020-03-07)
Đã tham gia YouTube trên: 2016-07-28Quốc gia: Hoa Kỳ  Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
114N 
Tổng số lượt xem
11.51TR  0.17%
Lượng view trung bình
7.1N  0.25%
Tổng video
195 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
174,767th  (Top 1.68%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
33,557th  (Top 4.31%)
Sao điểm Nox
  0.61 
Video đã xuất bản
0  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
5.26TR-16.29TR
Thu nhập dự tính
497.79N  (Mỗi video)
cureCKD Bảng dữ liệu kênh YouTube 
cureCKD Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
cureCKD Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
cureCKD So sánh dữ liệu hàng ngày và lượt xem 
7 gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
cureCKD Dự đoán tương lai (1 năm tới)
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
Biểu đồ lượt xem video
Avg.Views0
Video được xem nhiều nhất từ cureCKD Kênh Youtube
68.46N Views· 2018-10-27 Ngày xuất bản· 1.1N Lượt thích· 11 Bình luận

Easy & Simple Ways to Detox your Pancreas Naturally - How can I naturally strengthen my pancreas? But generally, these five strategies can help ease the symptoms and pain of exocrine pancreatic insufficiency in most people: Get plenty of fluids. ... Try a low-fat diet. ... Use dietary supplements. ... Avoid a high-fiber diet. ... Stop drinking alcohol and quit smoking. *** MORE INTERESTING HEALTH CARE TIPS *** 10 Highly Alkaline Foods That Will Benefit Your Body https://naturalcures.page.link/u9DC Drink 1 Tablespoon Of Apple Cider Vinegar Before Meals And You'll Be Amazed With What Happens https://naturalcures.page.link/Posx 12 Health Problems Your Hands Are Warning You About https://naturalcures.page.link/B4tU Natural Energy Boosters That Increases Energy Quickly https://naturalcures.page.link/6DtX 6 Things That Happen When You Start Drinking Alkaline Water https://naturalcures.page.link/ZD5a *** What are the symptoms of your pancreas not working properly? Acute Pancreatitis. Acute pancreatitis is a sudden attack causing inflammation of the pancreas and is usually associated with severe upper abdominal pain. The pain may be severe and last several days. Other symptoms of acute pancreatitis include nausea, vomiting, diarrhea, bloating, and fever. What foods heal your pancreas? The best food choices for those suffering from chronic pancreatitis are fruits, vegetables, whole grains, legumes, and nonfat/low fat dairy, and lean cuts of meat. Healthy fats such as avocado, olive oil, fatty fish, nuts, and seeds, may be consumed with careful portion control. How do I treat pancreatitis at home? Once you leave the hospital, you can take steps to continue your recovery from pancreatitis, such as: Stop drinking alcohol. If you're unable to stop drinking alcohol on your own, ask your doctor for help. ... Stop smoking. If you smoke, quit. ... Choose a low-fat diet. ... Drink more fluids. What are symptoms of a bad #pancreas? Acute pancreatitis signs and symptoms include: Upper abdominal pain. Abdominal pain that radiates to your back. Abdominal pain that feels worse after eating. Fever. Rapid pulse. Nausea. Vomiting. Tenderness when touching the abdomen. #PancreasCleanse #PancreasDetox

Video mới nhất từ cureCKD Kênh Youtube
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)