Quay lại trang Tìm kiếm
jas w Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 18:43:09
Xuất

jas w

Lối sống
Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

41.2K

Lượt xem trung bình

2.1K

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 19.5

Tỷ lệ tương tác

17.31%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.30/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Khác 112,406 Top 1.33%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 41,200
Xem 2,238,157
Số lượng video 241
Xem thêm