Quay lại trang Tìm kiếm
Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 16:41:48
Xuất

Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs

Phim truyện Giải trí Âm nhạc
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

29.8TR

Lượt xem trung bình

521.3N

Chỉ số NOX

1.15

Ước tính chi phí

$ 26.78N

Tỷ lệ tương tác

0.17%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.15/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 29,800,000
Xem 21,923,273,732
Số lượng video 1,248
Xem thêm