Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

UNA 유나 YouTube Channel Analytics and Report

UNA 유나 Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2020-04-04)
Đã tham gia YouTube trên: 2015-10-31Quốc gia: Hàn Quốc  Ngôn ngữ: Hàn Quốc 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
776N 
Tổng số lượt xem
49.04TR  0.08%
Lượng view trung bình
214.28N  0.59%
Tổng video
104 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
25,273rd  (Top 1%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
499th  (Top 1%)
Sao điểm Nox
  2.8 
Video đã xuất bản
3  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
52.26TR-90.89TR
Thu nhập dự tính
144.76TR  (Mỗi video)
UNA 유나 Bảng dữ liệu kênh YouTube 
UNA 유나 Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
UNA 유나 Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
UNA 유나 So sánh dữ liệu hàng ngày và lượt xem 
7 gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
UNA 유나 Dự đoán tương lai (1 năm tới)
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
Biểu đồ lượt xem video
Avg.Views0
Video được xem nhiều nhất từ UNA 유나 Kênh Youtube
5.71TR Views· 2018-06-16 Ngày xuất bản· 139.75N Lượt thích· 7.22N Bình luận

안녕하세요 유나입니다! Hi, it’s Una! 커진 모공을 작게 만드는 방법! 오늘 드디어 정리해 보여드려요^^ Today, I’m finally revealing the secret on how to reduce the size of the enlarged pores! 그동안 모공이 더 이상 ‘커지지 않는’ 방법 위주로 알려드렸죠? Up until now, it was all about how to ‘prevent’ the pores from getting bigger. 오늘은 넓어진 모공을 확실히 줄이는 방법이랍니다!! But today, I will tell you how to actually reduce the size of your enlarged pores!! 그리고 울 이뿐 구르미님들~* And for all of my lovely Cloudies~* 이쁜 구독자 애칭 지어주신 보답으로 선물을 드리려해용!! I’m gonna send you a gift for making such a cute nickname for my subscribers. 제가 올해 초부터 쭉 써보고 완전 맘에 든 제품이거든요~ This is the product that I absolutely fell in love with since the beginning of the year. (울 구르미님들께 아무거나 드릴 순 없죵?ㅎ) (I can’t just give out any product for my Cloudies) 스위스킨(제가 여기 선크림 여러차례 추천드렸쥬?ㅋ)에서 나온 쉐이킹 에센스 팩이구요, This is Shaking Essence Mask from Swisskin (I’ve recommended their sunscreen multiple times) 진정+쿨링에 끝판왕입니다..! This is the best when it comes to soothing and calming. 총 20세트를 샀는데, 구르미님들 받고 좋아하실 거 생각하니 어찌나 뿌듯뿌듯 하던지..(발그레) I bought 20 sets in total. Thinking about my Cloudies being happy with my present makes me happy 선물도 중독인거 같아용..;ㅋㅋㅋ I’m getting addicted to the giveaways lol. 참여방법은요! If you want to enter, -구르미님들 대상(제 구독자님들 이겠죵? 구독 안누르신 분들, 누르셔용..ㅎ) - For my Cloudies only (My subscribers only. Please subscribe if you haven’t already) -Leave me a comment on what kind of videos you want me to make (make sure it’s not something I’ve already made) 참여방법: / How to enter 1. 전화번호 뒷4자리 2. 이메일주소 3. 인스타그램 아이디(없으면 없음으로 기재) 4. 유나에게 요청하고 싶은 내용,영상을 적어주세요! 1.Last 4 digits of your phone number. 2.Email address. 3.Your Instagram ID (Please put N/A if you don’t have one) 4.Leave me a comment on what kind of videos you want me to make (make sure it’s not something I’ve already made) 참여기간: 2018.06.24 Deadline 2018.06.24 당첨자발표: 2018.06.25 Winner announcement 2018.06.25 유나의 인스타그램에서 확인하실 수 있습니다. You can check the winners on Una’s Instagram https://goo.gl/CCFXoo -이메일주소, 핸드폰 뒷번호, 인스타주소(있는분들) 적어주세요! -Write down your email address, last 4 digits of your phone #, and your Instagram account (if applicable) -당첨자 발표는 24일 제 인스타와 요 영상 아래 댓글에서 동시에 발표합니당^^ - The winners will be announced on my Instagram and the comment section of this video on the 24th. 울 구르미님들 항상 감사드리구요, I thank my subscribers all the time. 지금처럼만 지켜봐 주세요..! Please continue to watch my videos just like now…! 앞으로 더더더 기가막힌 영상과 구르미님들만을 위한 이벤트 준비중이랍니다!!! I’m planning to do more amazing videos and events for my subscribers. 진심으로.. 사릉합니다..!!ㅠㅠ I love you with all my heart!! www.beautyclouduna.com www.beautycloudskincare.com www.beautycloudmakeup.com -------------------------------------------------------------------------- UNA Insta 유나 인스타그램 www.instagram.com/beautyclouduna UNA Facebook 유나 페이스북 www.facebook.com/beautyclouduna UNA BLOG 유나 뷰티블로그 blog.naver.com/chrise0817 UNA 카카오플러스친구 뷰티클라우드유나

Video mới nhất từ UNA 유나 Kênh Youtube
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)