Quay lại trang Tìm kiếm
Bà Chiến 1966 YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 13:03:16
Xuất

Bà Chiến 1966

Ẩm thực Lối sống Thú nuôi
Việt Nam
Tiếng Việt
Đăng ký

Theo dõi

506.0N

Lượt xem trung bình

1.3N

Chỉ số NOX

1.38

Ước tính chi phí

$ 4.5

Tỷ lệ tương tác

0.76%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.38/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 506,000
Xem 742,361,674
Số lượng video 744
Xem thêm