Quay lại trang Tìm kiếm
KH Korean School Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 14:15:58
Xuất

KH Korean School

Giáo dục
Hàn Quốc
Khmer
Đăng ký

Theo dõi

9.7K

Lượt xem trung bình

214

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 246

Tỷ lệ tương tác

13.58%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 2,063,851 Top 12.41%
Xếp hạng Hàn Quốc 46,524 Top 16.88%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 9,660
Xem 712,207
Số lượng video 480
Xem thêm