Quay lại trang Tìm kiếm
Minecraft With Dummies Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-24 04:06:09
Xuất

Minecraft With Dummies

Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

24.6K

Lượt xem trung bình

32.9K

Chỉ số NOX

2.47

Ước tính chi phí

$ 50.5

Tỷ lệ tương tác

5.03%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.47/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Xếp hạng Khác 188,654 Top 2.23%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 24,600
Xem 3,806,673
Số lượng video 79
Xem thêm