Quay lại trang Tìm kiếm
孫腫來了 YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 11:22:39
Xuất

孫腫來了

Giải trí Ẩm thực Giày
Đài Loan
Tiếng Trung (Truyền thống)
Đăng ký

Theo dõi

170.0N

Lượt xem trung bình

6.6N

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 37.5

Tỷ lệ tương tác

8.78%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 170,000
Xem 15,799,057
Số lượng video 253
Xem thêm