Kristina Emig I Hannover Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kristina Emig I Hannover Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-19 00:58:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.06N
Chú ý187
Bài viết334
Xếp hạng toàn cầu
454,993rd (Top 56.7%)
Sao điểm Nox
0.57
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.3%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kristina Emig I Hannover Daily Followers (1 năm gần đây)
Kristina Emig I Hannover Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kristina Emig I Hannover Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kristina Emig I Hannover @Kristina Emig I Hannover
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu
🍃Ernährung • Bewegung • Mindset🍃 GANZHEITLICHE GESUNDHEITSBERATUNG 🌱 Pflanzliche Ernährung 🍎 Vitalstoffe 🌳 Darmgesundheit 🙏 Mindset 🥊 Kickboxen