La Vie Friande Instagram Stats & Analytics Dashboard

La Vie Friande Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 14:35:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.4N
Chú ý1.34N
Bài viết9.64N
Xếp hạng toàn cầu
1,698,383rd (Top 18.3%)
Sao điểm Nox
1.57
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
233 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
La Vie Friande Daily Followers (1 năm gần đây)
La Vie Friande Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
La Vie Friande Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
La Vie Friande @La Vie Friande
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Giới thiệu
甜點預留請直接致電。 甜點外帶與內用 整模蛋糕預訂請直接上官網𓍯 營業日:週二至週日 12:30-17:00 週六特別營業日:12:30-19:00