Zerek Green Instagram Stats & Analytics Dashboard

Zerek Green Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-06 23:33:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.24N
Chú ý998
Bài viết99
Xếp hạng toàn cầu
4,214,171st (Top 55.7%)
Sao điểm Nox
2.37
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.2%)
tỷ lệ tương tác
10.6%
433 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Zerek Green Daily Followers (1 năm gần đây)
Zerek Green Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Zerek Green Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Zerek Green @Zerek Green
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Casting Director | Production | Creative )-,)&/!&@[email protected]@-! @zerek_studio Madrid 📍/Barcelona/Berlin