ZARA Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

ZARA Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-28 17:22:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.6TR
Chú ý92
Bài viết3.9N
Xếp hạng toàn cầu
96th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.2%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
12.24N 81
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ZARA Official Daily Followers (1 năm gần đây)
ZARA Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ZARA Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ZARA Official @ZARA Official
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
For Man collection check @zaraman Kids collection @zarakids Discover woman collection ⬇️