Z100NewYork Instagram Stats & Analytics Dashboard

Z100NewYork Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 09:43:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký187.11N
Chú ý689
Bài viết14.3N
Xếp hạng toàn cầu
268,620th (Top 2.9%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.4%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
1.77N 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Z100NewYork Daily Followers (1 năm gần đây)
Z100NewYork Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Z100NewYork Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Z100NewYork @Z100NewYork
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
New York's #1 Hit Music Station! 🔊 Home of @ElvisDuranShow! Twitter🐦: @z100NewYork TikTok🎵: z100NewYork