SAINT LAURENT Instagram Stats & Analytics Dashboard

SAINT LAURENT Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 04:00:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.6TR
Chú ý1
Bài viết2.06N
Xếp hạng toàn cầu
1,339th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.3%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
20.34N 220
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SAINT LAURENT Daily Followers (1 năm gần đây)
SAINT LAURENT Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SAINT LAURENT Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SAINT LAURENT @SAINT LAURENT
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Saint Laurent Instagram account.