YANN TURCHI Instagram Stats & Analytics Dashboard

YANN TURCHI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 20:20:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.46N
Chú ý1.05N
Bài viết700
Xếp hạng toàn cầu
938,080th (Top 32.2%)
Sao điểm Nox
2.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.1%)
tỷ lệ tương tác
8.7%
728 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
YANN TURCHI Daily Followers (1 năm gần đây)
YANN TURCHI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
YANN TURCHI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
YANN TURCHI @YANN TURCHI
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hairstylist based in Paris Wig & Hairpiece artist Represented by @bryantartists 🇨🇲🇫🇷