WOODKID Instagram Stats & Analytics Dashboard

WOODKID Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-20 22:03:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký233.38N
Chú ý1.43N
Bài viết270
Xếp hạng toàn cầu
124,353rd (Top 4.3%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.2%)
tỷ lệ tương tác
4.1%
9.36N 153
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
WOODKID Daily Followers (1 năm gần đây)
WOODKID Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
WOODKID Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
WOODKID @WOODKID
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🏳️‍🌈 Musician / Film maker Guns For Hire - From @netflix Arcane TV Series is out Currently ON TOUR All links here: