BIG WIZ🦅 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BIG WIZ🦅 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 06:07:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.3TR
Chú ý827
Bài viết10
Xếp hạng toàn cầu
772nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.8%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
309.42N 18.31N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BIG WIZ🦅 Daily Followers (1 năm gần đây)
BIG WIZ🦅 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BIG WIZ🦅 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BIG WIZ🦅 @BIG WIZ🦅
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🦅