Magic: The Gathering Instagram Stats & Analytics Dashboard

Magic: The Gathering Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 23:14:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký422.49N
Chú ý8
Bài viết2.37N
Xếp hạng toàn cầu
103,998th (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
6N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Magic: The Gathering Daily Followers (1 năm gần đây)
Magic: The Gathering Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Magic: The Gathering Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Magic: The Gathering @Magic: The Gathering
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official account for the world's premier trading card game.