Meta Wizards Instagram Stats & Analytics Dashboard

Meta Wizards Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-20 23:57:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký87.79N
Chú ý58
Bài viết74
Xếp hạng toàn cầu
660,864th (Top 6.9%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.0%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
907 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Meta Wizards Daily Followers (1 năm gần đây)
Meta Wizards Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Meta Wizards Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Meta Wizards @Meta Wizards
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
P2E Wizard Racing Game | Genesis Collection Sold Out | Guild Collection Sold Out (official links in bio) | Familiars and Brooms minting October 7th