RICCI Instagram Stats & Analytics Dashboard

RICCI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 11:05:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký28.83N
Chú ý7.45N
Bài viết101
Xếp hạng toàn cầu
1,706,252nd (Top 18.8%)
Sao điểm Nox
1.51
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.4%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
401 75
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
RICCI Daily Followers (1 năm gần đây)
RICCI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
RICCI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
RICCI @RICCI
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
mgmt : @jeroendekker95 bookings : (67) 99129-6885 “HOW WE DO” ↙️