Vivian Bruchez Instagram Stats & Analytics Dashboard

Vivian Bruchez Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 01:47:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký105.74N
Chú ý1.89N
Bài viết905
Xếp hạng toàn cầu
526,219th (Top 5.8%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
6.2%
6.49N 46
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Vivian Bruchez Daily Followers (1 năm gần đây)
Vivian Bruchez Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Vivian Bruchez Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Vivian Bruchez @Vivian Bruchez
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
Skier, Mountain Guide from Chamonix Supported by Dynastar / Mountain Hardwear / Mont-Blanc Natural Resort / Julbo / Scarpa / Petzl / Plum