@videogames Instagram Stats & Analytics Dashboard

@videogames Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 14:32:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký522.24N
Chú ý105
Bài viết3.4N
Xếp hạng toàn cầu
76,385th (Top 1.3%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.0%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
12.53N 121
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
@videogames Daily Followers (1 năm gần đây)
@videogames Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
@videogames Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
@videogames @@videogames
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
2 friends who started a gaming company 📫 [email protected]