Victor Dzenk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Victor Dzenk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-10 12:36:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký56.71N
Chú ý7.49N
Bài viết5.5N
Xếp hạng toàn cầu
338,110th (Top 13.2%)
Sao điểm Nox
1.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
109 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Victor Dzenk Daily Followers (1 năm gần đây)
Victor Dzenk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Victor Dzenk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Victor Dzenk @Victor Dzenk
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Estilista mineiro | @victordzenkoficial [email protected]