Uzalo Mon - Fri 8.30pm Instagram Stats & Analytics Dashboard

Uzalo Mon - Fri 8.30pm Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 04:06:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.15TR
Chú ý2.13N
Bài viết5.8N
Xếp hạng toàn cầu
29,141st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.3%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
2.28N 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Uzalo Mon - Fri 8.30pm Daily Followers (1 năm gần đây)
Uzalo Mon - Fri 8.30pm Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Uzalo Mon - Fri 8.30pm Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Uzalo Mon - Fri 8.30pm @Uzalo Mon - Fri 8.30pm
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Uzalo is SA’s most-watched soap, produced by @stainedglasstv1 This riveting drama airs every Monday - Friday at 8.30pm on SABC1. #Uzalo #UzaloSeason8