urbandecaynordic Instagram Stats & Analytics Dashboard

urbandecaynordic Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-27 07:10:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.58N
Chú ý353
Bài viết124
Xếp hạng toàn cầu
700,485th (Top 38.9%)
Sao điểm Nox
0.77
Nên suy nghĩ thêm(Top 64.5%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
87 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
urbandecaynordic Daily Followers (1 năm gần đây)
urbandecaynordic Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
urbandecaynordic Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
urbandecaynordic @urbandecaynordic
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We don’t subscribe to beauty standards. Be whatever you want. Pretty Different. Badass. Long-lasting. Cruelty-free.