Uprise Music Instagram Stats & Analytics Dashboard

Uprise Music Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 11:44:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.14N
Chú ý7.18N
Bài viết604
Xếp hạng toàn cầu
1,355,585th (Top 17.1%)
Sao điểm Nox
1.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.9%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
195 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Uprise Music Daily Followers (1 năm gần đây)
Uprise Music Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Uprise Music Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Uprise Music @Uprise Music
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Independent record label for the next wave of electronic music /// ⬇️🔥 Listen to our latest releases