UP'n'DOWN Instagram Stats & Analytics Dashboard

UP'n'DOWN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-27 20:19:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.93N
Chú ý753
Bài viết177
Xếp hạng toàn cầu
1,382,477th (Top 46.2%)
Sao điểm Nox
1.49
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.7%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
38 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UP'n'DOWN Daily Followers (1 năm gần đây)
UP'n'DOWN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UP'n'DOWN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UP'n'DOWN @UP'n'DOWN
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Croatia
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐁𝐚𝐫 • 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 / 𝘋𝘑 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 • 𝘊𝘰𝘤𝘵𝘢𝘪𝘭𝘴 / 𝘋𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 • 𝘪𝘯𝘧𝘰 & 𝘳𝘦𝘴 +𝟑𝟖𝟏 𝟔𝟎 𝟏𝟖𝟎 𝟏𝟗𝟎 𝟖