U N N O Instagram Stats & Analytics Dashboard

U N N O Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 20:33:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.4N
Chú ý1.08N
Bài viết221
Xếp hạng toàn cầu
2,132,876th (Top 45.7%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.2%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
186 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
U N N O Daily Followers (1 năm gần đây)
U N N O Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
U N N O Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
U N N O @U N N O
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Latin American contemporary art & design gallery Upcoming Exhibition July 6-10 Nomad Circle CAPRI @nomadcircle