UNICEF República Dominicana 🇩🇴 Instagram Stats & Analytics Dashboard

UNICEF República Dominicana 🇩🇴 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 04:07:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký68.79N
Chú ý694
Bài viết2.27N
Xếp hạng toàn cầu
824,587th (Top 8.8%)
Sao điểm Nox
2.26
Nên suy nghĩ thêm(Top 30.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
81 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UNICEF República Dominicana 🇩🇴 Daily Followers (1 năm gần đây)
UNICEF República Dominicana 🇩🇴 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UNICEF República Dominicana 🇩🇴 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UNICEF República Dominicana 🇩🇴 @UNICEF República Dominicana 🇩🇴
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Trabajamos para defender y promover los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. HAZTE DONANTE AHORA ⬇️