Umut Bezgin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Umut Bezgin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-19 16:43:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.09N
Chú ý1.04N
Bài viết342
Xếp hạng toàn cầu
74,154th (Top 9.1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 3.5%)
tỷ lệ tương tác
5.7%
3.22N127
Thu nhập dự tính
5.32TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
Umut Bezgin Daily Followers (1 năm gần đây)
Umut Bezgin Engagement Post
Umut Bezgin @Umut Bezgin
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Giới thiệu
🎵 Kafa Açan Uzman 📢 Hafta İçi Her Sabah 🎙 07.00/ 09.00 - 👉 Alem FM