Umhlobo Wenene FM Instagram Stats & Analytics Dashboard

Umhlobo Wenene FM Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 17:34:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.98N
Chú ý199
Bài viết1.87N
Xếp hạng toàn cầu
1,057,239th (Top 20%)
Sao điểm Nox
1.54
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
159 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Umhlobo Wenene FM Daily Followers (1 năm gần đây)
Umhlobo Wenene FM Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Umhlobo Wenene FM Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Umhlobo Wenene FM @Umhlobo Wenene FM
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
YouTube Movie(Umdlalo) 5 Star Salon: