Ulta Beauty Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ulta Beauty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-10 21:19:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.98TR
Chú ý1.06N
Bài viết5.4N
Xếp hạng toàn cầu
2,548th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.11N 67
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ulta Beauty Daily Followers (1 năm gần đây)
Ulta Beauty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ulta Beauty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ulta Beauty @Ulta Beauty
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Possibilities Are Beautiful✨ 📷: Tag us in your pics & use #ultabeauty 📧: [email protected]⠀⠀⠀⠀ Move beauty forward with us 👇