UC San Francisco (UCSF) Instagram Stats & Analytics Dashboard

UC San Francisco (UCSF) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 00:21:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.77N
Chú ý88
Bài viết322
Xếp hạng toàn cầu
1,276,225th (Top 25.9%)
Sao điểm Nox
1.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.1%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
597 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UC San Francisco (UCSF) Daily Followers (1 năm gần đây)
UC San Francisco (UCSF) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UC San Francisco (UCSF) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UC San Francisco (UCSF) @UC San Francisco (UCSF)
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The leading university exclusively focused on health. Follow to learn about #UCSFLife, celebrate #UCSFfamily, and see why we're so #UCSFProud.