UConn Baseball Instagram Stats & Analytics Dashboard

UConn Baseball Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 15:02:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.9N
Chú ý2.55N
Bài viết916
Xếp hạng toàn cầu
1,275,928th (Top 22.4%)
Sao điểm Nox
3.64
Có tiềm năng(Top 3.0%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
1.33N 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UConn Baseball Daily Followers (1 năm gần đây)
UConn Baseball Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UConn Baseball Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UConn Baseball @UConn Baseball
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official page of the #HookC | 5-time CWS participant | 2 Super Regional Apps | 8 NCAA Tournaments since 2010 | 2021 & 2022 Dual BIG EAST Champs