UCLA Health Instagram Stats & Analytics Dashboard

UCLA Health Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 23:23:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký57.61N
Chú ý579
Bài viết3.6N
Xếp hạng toàn cầu
635,730th (Top 12.9%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.0%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
120 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UCLA Health Daily Followers (1 năm gần đây)
UCLA Health Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UCLA Health Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác