Twenty2 • Quality Nutrition Instagram Stats & Analytics Dashboard

Twenty2 • Quality Nutrition Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 23:15:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.76N
Chú ý2
Bài viết516
Xếp hạng toàn cầu
1,126,695th (Top 12.4%)
Sao điểm Nox
1.84
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
186 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Twenty2 • Quality Nutrition Daily Followers (1 năm gần đây)
Twenty2 • Quality Nutrition Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Twenty2 • Quality Nutrition Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác