trufm Instagram Stats & Analytics Dashboard

trufm Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-16 07:36:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.04N
Chú ý2.82N
Bài viết4.06N
Xếp hạng toàn cầu
1,587,133rd (Top 40.4%)
Sao điểm Nox
0.81
Nên suy nghĩ thêm(Top 69.9%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
23 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
trufm Daily Followers (1 năm gần đây)
trufm Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
trufm Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
trufm @trufm
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
trufm is a unique & vibrant English/ Xhosa SABC radio station. 89.3-107.8 FM/ DSTV Audio Channel 816. #LikeNoOneElse