Trout Fresh/呂士軒 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Trout Fresh/呂士軒 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 14:52:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký119.65N
Chú ý628
Bài viết913
Xếp hạng toàn cầu
383,730th (Top 6.3%)
Sao điểm Nox
2.12
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
3.43N 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Trout Fresh/呂士軒 Daily Followers (1 năm gần đây)
Trout Fresh/呂士軒 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Trout Fresh/呂士軒 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Trout Fresh/呂士軒 @Trout Fresh/呂士軒
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@smashregz @robokatz MGMT/BOOKING:阿Ben ☎️:+886-929-601-816 📧:[email protected]