Top Gun Instagram Stats & Analytics Dashboard

Top Gun Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 22:47:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký400.84N
Chú ý27
Bài viết173
Xếp hạng toàn cầu
98,655th (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
4.29
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
17.7%
70.31N 528
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Top Gun Daily Followers (1 năm gần đây)
Top Gun Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Top Gun Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Top Gun @Top Gun
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#TopGun: Maverick, starring @TomCruise, is NOW PLAYING in theatres everywhere! Get tickets now!