Todd Nauck Instagram Stats & Analytics Dashboard

Todd Nauck Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 10:53:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký210.96N
Chú ý1.15N
Bài viết3.59N
Xếp hạng toàn cầu
232,282nd (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.7%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
1.69N 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Todd Nauck Daily Followers (1 năm gần đây)
Todd Nauck Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Todd Nauck Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Todd Nauck @Todd Nauck
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Artist for #Marvel & #DCcomics (#SpiderMan, #Deadpool, #Nightcrawler, #YoungJustice, #TeenTitans, #MST3K, #GwenStacy & now #Stargirl.)